مدیر درمان تامین اجتماعی استان اردبیل گفت: حجم فعالیت‌های عمرانی سازمان تامین اجتماعی اردبیل فراتر از انتظارات است و در جذب متخصصان به تعامل نمایندگان نیازمندیم.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، قادر برجی بعد از ظهر امروز در جلسه شورای اداری مدیریت سازمان تامین اجتماعی اردبیل که با حضور روسای واحدها و کارشناسان ارشد برگزار شد اظهار داشت: ارائه گزارش هر یک از واحدها باید به صورت مستند و مصور ارائه شود.

وی با اشاره به پیش رو بودن فصل بودجه نویسی گفت: پیش بینی های لازم باید توسط واحدها انجام شود تا بتوانیم مشابه امسال بدون دغدغه نسبت به انجام فعالیت های عمرانی اقدام کنیم.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اردبیل گفت : علی رغم محدودیت بودجه ای در کشور و سازمان با احتساب هتلینگ اعتبارات عمرانی و تعمیرات اساسی نزدیک به 30 میلیارد تومان پروژه در استان در حال اجرا است این در حالی است که اکثر پروژه های مشابه عمرانی سازمان در کشور لغو شده است.

وی با بیان اینکه در سطح مدیریت های داخل سازمان تغییراتی نخواهیم داشت گفت: هدف ارتقای موقعیت شغلی همکاران است به برخی از هجمه های مجازی و سیاسی در ماههای گذشته دارند.

برجی تصریح کرد: از همکاران می خواهیم بدون توجه به حاشیه های منتقدان غیر منصف با تمام اعتقاد و اعتماد فرصت خدمتگزاری به جامعه هدف تامین اجتماعی که از جمله محروم ترین طبقات جامعه است را در دستور کار خود قرار دهند.

وی با اشاره به اجرای همزمان 5 پروژه در بیمارستان سبلان و الحاق بخش هایی به بیمارستان ارس پارس آباد گفت: درمانگاه گرمی و نمین نیز بنا به پیشنهاد این مدیریت مصوب شده و مقرر شد با قیمت کارشناسی زمین درمانگاه گرمی در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد.

برجی بیان کرد: مشکل درمانگاه نمین نیز فراسازمانی است و با تحویل زمین و سند وارد فازهای جدید می شود.

وی با اشاره به اینکه فعالیت در زمینه درمانی و تامین پزشکان متخصص فعالیتی ظریف و حساس است گفت: با اقدامات قهری و رسانه ای امکان جذب متخصص وجود ندارد.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اردبیل گفت: چندین نوبت جهت جذب نیروهای متخصص فراخوان صادر شده است ولی با محدویت های قانونی و محرومیت ها امکان توافق موجود نبوده و در صورت برخورد چکشی با متخصصان ظرفیت های موجود نیز از دست خواهد رفت که این امر به نفع بیمه شدگان نیست.

وی گفت: برای جذب متخصصان و بودجه های معطل نیاز به تعامل نمایندگان در سطح ملی داریم و انتظار بیمه شدگان از منتخبان مردم در این مورد بسیار است.