معاون سازمان تعاون روستایی ایران از شکل گیری اتاق اصناف کشاورزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، عبدالرضا مسلمی، معاون سازمان تعاون روستایی ایران در همدان با اشاره به شکل گیری اتاق اصناف کشاورزی، گفت: اولین رسالت اصلی نظام صنفی، هویت بخشی به کشاورزان است تا بتوان از حقوق آنها دفاع کرد.

وی افزود: با این حال همواره چالش شناسایی بهره برداران وجود دارد و متاسفانه در عصر فناوری هنوز یک بانک اطلاعاتی منسجم برای اثبات فعالیت وجود ندارد.

مسلمی موج سواری را یک چالش در بحث بیمه کشاورزان دانست و گفت: این امر سبب می شود برای معرفی کشاورزان به بیمه جهت بهره گیری از یارانه دولتی با حساسیت بالاتری انجام شود.

وی  با اشاره به شکل گیری اتاق اصناف کشاورزی، از تشکیل اتاق های صنفی در آینده نزدیک خبر داد و اضافه کرد: پس از تشکیل اتاق های صنفی کشاورزی کماکان نظام های صنفی وجود دارند تا اطلاعات کامل منتقل شود.