مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: از فعالیت یک درمانگاه دندانپزشکی بدون مجوز فعالیت در اصفهان جلوگیری شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، غلامرضا صالحی بیان کرد: در پی گزارش معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی استان از فعالیت غیر مجاز این درمانگاه  در شهر اصفهان ازفعالیت یک درمانگاه دندانپزشکی بدون مجوز فعالیت در اصفهان جلوگیری شد.

 وی افزود: پرونده تخلف این مرکز به شعبه رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی تعزیرات حکومتی استان ارجاع شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: پس از تایید کمیسیون ماده 11 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و با مشخص شدن تخلف به استناد قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی ، علاوه بر صدور حکم تعطیلی درمانگاه، حکم بر درج در پرونده پزشکان موسس هم صادر شد.