رئیس اداره امور عشایر، رئیس هیأت ورزش روستایی و نیز اعضای شورای اسلامی تیره عشایری خیراتلو با حضورمسئولین تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، برای اولین بار جلسه شورای عشایری شهرستان شهرضا به میزبانی عشایر قشقایی منطقه جرکان با حضور معاون استاندار، مدیران کل استانی و نماینده، فرماندار و بخشدار و روسای ادارات شهرستان شهرضا و هم چنین معتمدین محلی با حضور پرشور عشایر قشقایی در چمن جرکان برگزار شد.

این نشست همراه با اجرای بازی های بومی و محلی (تیرکمان سنتی- تیر اندازی- اسب سواری- اجرای حرکات نمایشی با اسب نبرد با سوارکاری استاد مرادی - چوب بازی و دستمال بازی محلی) بود.

در پایان از رئیس اداره امور عشایر، رئیس هیأت ورزش روستایی و نیز اعضای شورای اسلامی تیره عشایری خیراتلو در حضور مسئولین تجلیل شد.

عشایر شهرضا