با حکم وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، "هادی ابراهیمی" به‌عنوان مدیرکل جدید این اداره کل در هرمزگان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، محمد شریعتمداری در حکمی "هادی ابراهیمی" را به‌عنوان مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان هرمزگان منصوب کرد.

در این حکم آمده است: ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راهبری سیاست های وزارت متبوع بویژه سیاست های معطوف به تثبیت فرایند کسب و کار مولد، شناسایی و معرفی فرصت های اشتغال به متقاضیان واقعی، مهارت آموزی به جویندگان کار و تعامل و همراهی سازنده با مراجع ذیربط، دارای نقش ممتازی است. بنابراین ضرورت دارد ضمن فراهم سازی امکان مشارکت آحاد هدف استان در چارچوب ماموریت های خطیر وزارتخانه، اهتمام جدی بمنظور حفظ اشتغال موجود و امنیت شغلی کارگران، صیانت از سرمایه های انسانی و تعادل در نظام  جبران خدمت  کارگران و حمایت از شرکتهای تعاونی با اولویت دانش بنیان از طریق همکاریهای موثر با مراجع استانی بعمل آورید.

قابل ذکر است که « هادی ابراهیمی» از نیروهای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان بوده و پیش تر معاون کارافرینی و اشتغال این اداره کل را بر عهده داشته است.

پیش از این «کیامرث برخورداری» سرپرستی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان را بر عهده داشت.