طی حکمی، وحید والی زاده مرادی به عنوان معاون اداری و پشتیبانی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای لرستان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج لرستان، طی حکمی، وحید والی زاده مرادی به عنوان معاون اداری و پشتیبانی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای لرستان منصوب و معرفی شد.

بر اساس این گزارش، مدیرکل فنی و حرفه ای لرستان در حکمی، وحید والی زاده مرادی را به عنوان معاون اداری و پشتیبانی این اداره کل منصوب و معرفی کرد.

از خدمات هوشنگ نصیری تقدیر شد

این در حالی است که آذرخش مدیرکل فنی و حرفه ای لرستان در آئین تودیع و معارفه معاونین اداری و پشتیبانی این اداره کل، از خدمات هوشنگ نصیری قدردانی، و برای والی زاده مرادی آرزوی توفیق کرد.

گفتنی است والیزاده مرادی کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی است و 14 سال سابقه فعالیت در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای لرستان را در کارنامه اداری خود دارد.

خبرگزاری موج این انتصاب را به وحید والی زاده مرادی و مجموعه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای لرستان تبریک می گوید.