مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، گفت: مدارس خسارت دیده از سیل لرستان برای سال تحصیلی پیش‌رو آماده نخواهند شد.

به گزارش خبرگزاری موج لرستان، رضا زینی‌وند مقدم، گفت: مدارس مناطق سیل زده لرستان برای سال تحصیلی جدید آماده نمی شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، ادامه داد: در جریان سیل فرودین ماه سال جاری تعداد 115 مدرسه لرستان تخریب شد که به طور قطع هیچکدام از این مدارس برای مهر ماه 98 آماده نخواهند شد.

314 کلاس درس در لرستان تخریب شده است

زینی وند مقدم، تصریح کرد: متاسفانه در جریان وقوع سیل لرستان، 115 مدرسه با 314 کلاس درس تخریب شده که بازسازی آنها زمان‌بر است و به اعتبار نیاز دارد.

وی، گفت: این در حالی است که تجهیزات 179 مدرسه لرستان نیز به طور کامل تخریب شده و 333 مدرسه نیز به تعمیرات اساسی نیازمند است.

بازسازی مدارس تخریبی نیازمند اعتبارات استانی است

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، تاکید کرد: در بحث تعمیر مدارس باید از محل اعتبارات استانی به آموزش پرورش کمک شود تا تجهیزات مورد نیاز مدارس سیل‌زده تامین گردد.

خیرین مدرسه ساز پای کار آمدند

وی با تاکید بر اینکه در بحث ساخت این مدارس برخی از خیرین پای کار آمده اند، افزود: نوسازی مدارس نیز در تلاش است که بحث ساخت این 115 مدرسه را در دستور کار قرار دهد.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، گفت: به هر حال مدارس تخریبی نیاز به بازسازی دارد و بازسازی نیز نیازمند اعتبار است، لذا بعید به نظر می رسد که مدارس مناطق سیل‌زده برای سال تحصیلی جدید آماده شوند.