مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ازآتش سوزی یک هکتار از مراتع در منطقه دالانکوه تیران و کرون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، منصور شیشه فروش بیان کرد: در پی گرمای شدید هوا یک هکتار از مراتع زیست محیطی منطقه دالانکوه در تیران وکرون دچار آتش سوزی شد.

وی افزود: با تلاش گروه های امدادی ومحلی حفاظت منابع طبیعی حریق اطفا و از گستردگی و خسارت به مراتع اطراف جلوگیری شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: خشکی پوشش های گیاهی مرتعی و گرمای هوا، وزش بادهای گرم و بی احتیاطی ناشی از حضور افراد در عرصه های طبیعی از عوامل وقوع آتش سوزی در عرصه های طبیعی است.