مدیر کل حج و زیارت استان یزد گفت: اولین گروه حجاج استان یزد از تاریخ ۱۷تیرماه از طریق فرودگاه شهید صدوقی اعزام می شوند.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، علی اصغر شریفی  مدیر کل حج و زیارت استان یزد در نشست خبری با اصحاب رسانه استان یزد با تبریک هفته حج اظهارداشت : ۴هزارو پنج نفر از حجاج استان در قالب ۲۷کاروان از تاریخ ۱۷تیرماه به سرزمین وحی اعزام خواهند شد که از این  تعداد کاروان ۲۶کاروان مدینه قبل و یک کاروان مدینه بعد است.

وی  افزود: سهمیه حج امسال استان یزد در ابتدا ۲۱کاروان با ۳هزارو ۱۸۰زائر بود و یزد دومین استانی است  درکشور ظرفیت حج آن پرشده بود وبا توجه به استقبال مردم استان  در ابتدا۴کاروان اضافه شد و چون متقاضی زیاد بود  ۲کاروان از شیراز و کرمان به کاروان های یزد اضافه شد ولی اعزام این دوکاروان از طریق  استان کرمان و شیراز  انجام می شود ودر مجموع ۲۷کاوران از استان یزد اعزام می شوند.

شریفی تصریح کرد: شعار حج ابراهیمی امسال حج خودسازی، اخوت دینی و تمدن اسلامی است  و حجاج استان یزد در سال گذشته ۳هزارو۱۰بودند که این آمار در سال جاری بیش از۱۰۰۰نفر افزایش داشته است.

 وی افزود: اولین گروه حجاج استان یزد از تاریخ ۱۷تیرماه از طریق فرودگاه شهید صدوقی اعزام می شوند و تا تاریخ ۲۲ تیرماه ادامه دارد وبازگشت اولین گروه حجاج در تاریخ ۲۶مرداد تا ۲۹مرداد است ومدت زمان اقامت حجاج امسال بیش از۴۰روز است.

شریفی خاطرنشان ساخت: در حج۹۸ بیش از۱۸۰نفر کارگزار شامل مدیرکاروان ،پزشک، روحانی و معین حضوردارند و ۳ کارگزار استان یزد مدیریت هتل های حجاج را برعهده دارند.