وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه پیگیر پرداخت خسارت معوق کشاورزان هستیم، اقدام ارزشمند کشاورزان شهرستان تویسرکان در تولید پیوندک را ستودنی خواند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج همدان، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در مراسم بهره برداری از زنجیره تولید پیوندک و نهال پیوندی گواهی شده گردو در شهرستان تویسرکان با اشاره به اقدام ارزشمند کشاورزان شهرستان تویسرکان در تولید پیوندک، اظهار داشت: کشاورزی نیاز به پشتیبانی و پژوهش دارد.

اقدام ارزشمند کشاورزان شهرستان تویسرکان در تولید پیوندک  1

حجتی با اشاره به اقدام ارزشمند کشاورزان شهرستان تویسرکان در تولید پیوندک و اینکه وقوع حوادث غیرمترقبه و سرمازدگی زندگی کشاورزان را به مخاطره می‌اندازد، گفت: در حال پیگیری و پرداخت خسارت معوق سنوات گذشته کشاورزان هستیم.

اقدام ارزشمند کشاورزان شهرستان تویسرکان در تولید پیوندک 2

وی با بیان شرایطی که دشمن برای کشور ایجاد کرده است، مطرح کرد: با مشارکت و همراهی یکدیگر تحریم‌های ظالمانه و نقشه های شوم دشمن را پشت سرخواهیم گذاشت.

حجتی افزود: جهاد کشاورزی، تعاون روستایی و کشاورزان شهرستان تویسرکان با همراهی و مشارکت، اقدامی ارزشمند را به ثمر رساندند.

طرح زنجیره تولید نهال گواهی شده گردوی پیوندی افتتاح شد 1

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اقدام ارزشمند کشاورزان شهرستان تویسرکان در تولید پیوندک و خساراتی که بر اثر سرمازدگی به محصولات کشاورز وارد می شود و درآمد سالانه خود را از دست می دهد برای کشاورز دارای تبعات است و همه باید بر خود وظیفه بدانند که در رفع مشکل این قشر زحمتکش پیگیر و کوشا باشند.