سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان از اعمال قانون 15بیش از هزار خودروی دودزا در راستای مقابله با آلودگی هوا دراصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، سرهنگ علی مولوی گفت: طی 3 ماهه ابتدای سال جاری تعداد 15 هزار 877 دستگاه وسیله نقلیه بعلت دودزا بودن و ایجاد آلودگی هوا توسط ماموران پلیس راهور اعمال قانون شدند.

وی افزود: برخورد قانونی با خودروهای دارای نقص فنی، دودزا و آلوده کننده هوا به طور مرتب در دستور کار ماموران پلیس راهور استان اصفهان قرار دارد و در این خصوص تفاوتی بین خودروهای شخصی و دولتی وجود ندارد و ماموران بدون هیچ گونه اغماضی به وظایف خود عمل می کنند.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان ادامه داد: همچنین در این مدت ماموران تعداد3 هزار و 479 دستگاه خودرو  دودزا را نیز به علت داشتن نقص فنی روانه تعمیرگاه کردند.

این مقام انتظامی گفت: براساس بند الف ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، چنانچه وسیله نقلیه ای دارای عیب و یا نقص فنی مؤثر بوده واحتمال ایجاد خطر یا وقوع تصادف وجودداشته باشد، ماموران می بایست پلاک وی را فک کرده و به وی پلاک اعزام به تعمیرگاه ارائه کنند

سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان با بیان اینکه خودروهایی که پلاک اعزام به تعمیرگاه دریافت می کنند حق تردد با آن را نداشته و می بایست هرچه سریعتر به تعمیرگاه مراجعه کنند گفت: پس از رفع عیب وسیله نقلیه و اعمال قانون، پلاک اخذ شده به صاحب خودرو بازگردانده خواهد شد.