طرح زنجیره تولید نهال گواهی شده گردوی پیوندی در سفر وزیر جهاد کشاورزی به همدان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج همدان، طرح زنجیره تولید نهال گواهی شده گردوی پیوندی که شامل سه بخش احداث باغ مادری به مساحت 6 هکتار (5 هکتار باغ و یک هکتار خیابان دسترسی و پیرامون)، احداث خزانه تولید نهال گردو به مساحت 5 هکتار و احداث گلخانه تولید نهال گردوی پیوندی به مساحت 3 هکتار (2 هکتار گلخانه و یک هکتار مستحدثات و فواصل گلخانه) است، در سفر وزیر جهاد کشاورزی به همدان افتتاح شد.

طرح زنجیره تولید نهال گواهی شده گردوی پیوندی افتتاح شد 1

طرح زنجیره تولید نهال گواهی شده گردوی پیوندی افتتاح شد

کل مساحت اجرای طرح معادل 14 هکتار و کل سرمایه گذاری طرح بالغ بر 105 میلیارد ریال است. اتحادیه شرکت های تعاونی تولید روستایی استان همدان به عنوان مجری، این طرح را در شهرستان تویسرکان، دهستان میانرود و در روستای مراد آباد اجرا کرده است.

طرح زنجیره تولید نهال گواهی شده گردوی پیوندی افتتاح شد4

ظرفیت تولید سالیانه این طرح 200 هزار اصله نهال گواهی شده گردوی پیوندی، 2 میلیون شاخه پیوندک 25 سانتی متری و 150 هزار پایه نهال گردو است.

طرح زنجیره تولید نهال گواهی شده گردوی پیوندی افتتاح شد2

ارزش کل تولیدات سالیانه پس از رسیدن به حداکثر تولید بالغ بر ۱۳۰ میلیارد ریال است.

با اجرای طرح زنجیره تولید نهال گواهی شده گردوی پیوندی، سالانه ۲۵ نفر به طور دائم مشغول به کار خواهند شد و 600 نفرروز اشتغال فصلی ایجاد خواهد شد.

گردوی پیوندی