عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: باید در زمان برداشت برنج توسط کشاورزان از ورود و توزیع برنج خارجی جلوگیری شود زیرا واردات برنج بیش از نیاز کشور است.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران ، علی اصغر یوسف نژاد در جلسه شورای اداری استان مازندران اظهار داشت: توسعه دولت الکترونیک در استان مازندران باید شتاب بیشتری بگیرد و این توسعه موجب کاهش مراجعات مردمی به ادارات و کاهش هزینه های دولت می باشد.

وی ادامه داد: در موضوع تغییر ساعات اداری بابت کاهش مصرف برق  باید همه جوانب آن مورد بررسی قرار می گرفت اما با اجرای این کار روز 5 تیرماه هزار و 767 مگاوات برق در استان مصرف شده است.

یوسف نژاد تاکید کرد: با اجرای طرح تنفس جنگل کارخانجات در استان مازندران آسیب دیدند و این در صورتی است که طبق ماده ۳۸ قانون برنامه توسعه باید نسبت به جمع اوری درختان ریشه کن شده، آفت زده و غیرقابل احیا جمع آوری شود و در اختیار مردم قرار گیرد .

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: اکنون با اجرای طرح، قاچاق و تخریب منابع طبیعی زیاد شده است و به نسبت پرسنل منابع طبیعی بسیار پایین است و یک نیرو باید بیش از هزار هکتار از عرصه های جنگلی را نگهداری کند.