رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: همزمان با سراسر کشور آزمون سراسری سال ۹۸ با برگزاری گروه های آزمایشی ریاضی و علوم انسانی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، حسن حبیبی امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تعداد داوطلبان استان اردبیل ۲۳ هزار ۷۰۲ نفر است که نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی بیان کرد: از تعداد ۲۳ هزار و ۷۰۲ داوطلب شرکت کننده ۵۸ درصد را زنان و ۴۲ درصد را مردان تشکیل می دهند .

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی افزود: این آزمون در دو نوبت صبح و عصر روزهای ۱۳ و ۱۴ تیر ماه با برگزاری آزمون های گروه های ریاضی و علوم انسانی و هنر و گروه آزمایشی تجربی و زبان خارجه به اتمام خواهد رسید.

حبیبی ادامه داد: طبق آمار توزیع تعداد شرکت کنندگان هر گروه آزمایشی نشان می دهد ۵۴.۸ درصد شرکت کنندگان در گروه آزمایشی علوم تجربی ،8.1 درصد در گروه ریاضی ، ۱۹.۶ درصد در گروه آزمایشی انسانی و ۵.۲ درصد و ۱۲.۱ درصد داوطلبان را به ترتیب گروه های هنر و زبان خارجه تشکیل می دهند .

وی همچنین از برگزاری گروه آزمایشی علوم تجربی در ۳ حوزه خبر داد و افزود: به دلیل تعداد بالای شرکت کنندگان در این گروه آزمایشی حوزه های آزمون در دانشگاه محقق اردبیلی، دانشگاه آزاد اسلامی و چند حوزه از مدارس آموزش و پرورش استان اردبیل برگزار خواهد شد.