کیفیت هوای اصفهان امروز برای گروههای حساس در شرایط ناسالم ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، رئیس امور آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان گفت: کیفیت هوای اصفهان  امروز با میانگین 137 در شرایط ناسالم برای گروه های حساس ثبت شده است.

بابک صادقیان بیان داشت: شاخص کیفی هوا در میدان احمد آباد 156 AQI ناسالم برای عموم و خیابان های چهار باغ خواجو 128، استانداری 135 ، رودکی 122 ، بزرگراه خرازی 143 AQI ناسالم برای گروه های حساس ثبت شده است.

وی افزود: همچنین وضعیت هوای در شهرستانهای زرین شهر136 ، دولت آباد با 127 ، شاهین شهر و مبارکه 112 و نجف آباد با 113 AQI ناسالم برای گروههای حساس ثبت شده است.

گفتنی است؛ شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.