طرح اشتغال روستاهای شهرستان میبد بر اساس سند اشتغال روستایی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، فرزین خادمی معاون عمرانی و برنامه‌ریزی فرمانداری میبد گفت: بر اساس برنامه پنجم و ششم توسعه تهیه سند اشتغال برای چهار روستای این شهرستان میبد مورد بررسی قرار گرفت.

وی در حاشیه نشست طرح اشتغال روستاهای شهرستان میبد افزود: در سال ۹۷ برای چهار روستا سند اشتغال تهیه شد و امسال به دنبال تعیین مشاور از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای روستای حسن آباد بخش بفروئیه، رکن آباد و حجت آباد بخش مرکزی و روستای علویه بخش ندوشن سند اشتغال تهیه می شود.

وی ادامه داد: در این نشست با حضور اعضای شورا، دهیاران، بخشداران و مسئولان اداره های میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی، تعاون و شهرک صنعتی در مورد برنامه ها، ویژگی ها و قابلیت های هر روستا توضیحاتی داده شد.

معاون عمرانی و برنامه‌ریزی فرمانداری میبد اظهار امیدواری کرد که با بررسی هایی انجام شده سندهای اشتغال خوبی برای این روستاها تهیه شود.