مدیرعامل آبفای هرمزگان گفت: مرحله نخست تصفیه خانه شهر میناب تا پایان سال 98 به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش خبر گزاری موج هرمزگان، امین قصمی  با اذعان به اینکه بیش از ۱۴ سال از آغاز طرح فاضلاب شهر میناب می‌گذرد، گفت: با جدیت پیگیر هستیم تا مرحله نخست تصفیه خانه را وارد مدار کنیم.

 قصمی افزود: برای این منظور قرار داد ۳۶۰ میلیارد ریالی منعقد شده است.

وی گفت: پساب تولید شده این تصفیه خانه 8 هزار متر مکعبی، در بخش کشاورزی استفاده می‌شود.

مدیرعامل آبفای هرمزگان افزود: تاکنون ۸ کیلومتر از خطوط انتقال فاضلاب در شهر میناب انجام شده است و سعی خواهیم کرد مرحله نخست را تا پایان سال به بهره برداری برسانیم.