معاون فرهنگی شهردار اصفهان از ایجاد موزه اهل قلم در محل خانه زنده یاد امیرقلی امینی در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، محمد عیدی گفت: به دستور شهردار اصفهان، موزه اهل قلم با هدف مرمت خانه امیرقلی امینی و نیز تعیین کارکرد اصلی و هویتی این خانه تاریخی، در محل خانه زنده یاد امیرقلی امینی ایجاد می شود.

وی با اشاره به تبدیل خانه امیرقلی امینی به موزه اهل قلم در شهر اصفهان در مورد ضرورت اجرای این طرح اظهار کرد: باید در ابتدا این پیش فرض را قبول داشته باشیم که این خانه یکی از هویت های مکانی شهر اصفهان است و به دلیل دارا بودن ارزش میراثی باید حفظ شود.

عیدی ادامه داد: این خانه متعلق به یکی از سرمایه های نمادین این شهر و از نظر کالبدی نیز جزء خانه های شاخص است اما به واسطه بهره برداری های مکرر دچار خستگی شده است و شهرداری و خانواده این روزنامه نگار و پژوهشگر، موظف است از تخریب خانه جلوگیری کرده و این خانه را مرمت کند.   

رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری اصفهان تصریح کرد: میتوان در یک مکان کارکردهای متفاوتی تعریف و پیاده سازی کرد اما برخی مکان ها جزء مکان های شاخص هویتی هستند که باید متناسب با آن، فعالیت ها تعریف و اجرایی شود.

خانه امیر قلی امینی

وی با اشاره به اینکه خانه امیرقلی امینی متعلق به یکی از افراد شاخص و پیشگام در روزنامه نگاری در شهر اصفهان و همچنین از فعالان امور خیریه است و شخص امیرقلی امینی در حفظ فرهنگ عامه مرارت های زیادی را متحمل شده است، گفت: برای ما این وظیفه تعریف شده که در یک شهر فرهنگی مانند اصفهان، سرمایه های نمادین همچون خانه امیرقلی امینی را حفظ کنیم و خود امیرقلی امینی و واقف هم انتظار داشته این خانه به فضایی با کارکرد موزه ای و فرهنگی تبدیل شود. 

معرفی ظرفیت های هویتی شهر اصفهان به گردشگران 

عیدی تصریح کرد: با تبدیل این خانه به موزه اهل قلم، آثار متعلق به امیرقلی امینی و هدایایی که به وی اعطا شده است نگهداری خواهد شد. 

وی با تاکید بر اینکه تمام تلاش شهرداری اصفهان بر مرمت این فضا معطوف است، گفت: همه اهالی مطبوعات و دیگر فعالان فرهنگی که در این خانه مستقر هستند، به احترام این بنای هویتی و به منظور مرمت و تعیین کارکرد فضا، این خانه را تخلیه خواهند کرد چراکه تبدیل این خانه به موزه از مسئولیت های اجتماعی همه ما شهروندان است.

معاون فرهنگی شهرداری اصفهان گفت: با ایجاد موزه اهل قلم ظرفیت های هویتی شهر اصفهان به شهروندان و گردشگران نیز نشان داده خواهد شد.