رئیس امور آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان گفت:هوای اصفهان امروز برای گروه های حساس در شرایط ناسالم ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، بابک صادقیان اظهار داشت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان با میانگین 137 AQI برای گروه های حساس ناسالم است.

وی افزود: شاخص کیفی هوا در میدان احمد آباد 156 ناسالم برای عموم و در خیابان چهار باغ خواجو 136، استانداری 138 ، رودکی 134 بزرگراه خرازی 130 AQI ناسالم برای گروه های حساس ثبت شده است.

رئیس امور آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان گفت: همچنین وضعیت هوای شهرستانهای زرین شهر و دولت آباد با 120 ، شاهین شهر 117 ، مبارکه 109 ، سجزی 103 و نجف آباد با 107 AQI ناسالم برای گروههای حساس ثبت شده است.