میثم لاهوت ، شمشیرباز شایسته اردبیلی در اردوی آماده سازی تیم ملی شمشیربازی حضور دارد.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، استان اردبیل در اردوی آماده سازی تیم ملی شمشیر بازی آقایان بزرگسالان یک نماینده دارد.

اردوی شمشیربازی آماده سازی تیم ملی آقایان (بزرگسالان ) در اسحله سابر از 9 لغایت 17 تیرماه در تهران برگزار می شود.

ازاستان اردبیل میثم لاهوت ، تنها نماینده اردبیل در جمع ملی پوشان خواهد بود.

برای این اردو 8 شمشیرباز از استان های مختلف دعوت شدند که تمرینات خود را زیر نظر پیمان فخری انجام خواهند داد.