طی حکمی قاسم ستاری دبیر کل نین بودو واریور کشور شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، طی حکمی از سوی فدراسیون ورزش های رزمی کشور قاسم ستاری به مدت یک سال دبیر کل نین بودو واریور کشور شد.

قاسم ستاری