شهرداری اردبیل گفت: در چهار سال گذشته تاکید زیادی بر اجرای برنامه‌هایی داشته است که بر مبنای شعار شهر انسان محور باشد که در این خصوص می‌توان به توسعه شورابیل، پیاده راه اسفریس، ورزش محلات یا احداث فرهنگسراها اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل،حمید لطف اللهیان در جمع خبرنگاران بیان کرد: شهرداری اردبیل در چهار سال گذشته تاکید زیادی بر اجرای برنامه‌هایی داشته است که بر مبنای شعار شهر انسان محور باشد که در این خصوص می‌توان به توسعه شورابیل، پیاده راه اسفریس، ورزش محلات یا احداث فرهنگسراها اشاره کرد.

وی اضافه کرد: ادبیات جدیدی طی سال‌های اخیر با عنوان شهر انسان محور وارد مجموعه شهرداری اردبیل شده است که تداوم و قوت این شعار نیازمند مشارکت مردمی و سمن هاست و با سلایق شخصی و بدون پشتوانه فکری نتیجه نخواهد داد.

شهردار اردبیل به نگاه یکپارچه، واحد و متوازن شهری اشاره کرد و عنوان کرد: پروژه‌های شهری باید گویا و شفاف بوده تا اعتماد افرینی کرده و شهروندان را به چالش مشارکت بکشاند.