آزمون سراسری دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی امسال با شرکت ۲۷ هزار و ۵۹۱ داوطلب در پنجشنبه و جمعه ۱۳ و ۱۴ تیر در ۱۲ شهرستان هرمزگان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، نماینده تام الاختیار سازمان سنجش در هرمزگان گفت: شمار داوطلبان امسال در هرمزگان هیجده و چهار دهم درصد نسبت به پارسال افزایش داشته است.

محمد رضا سمتی افزود: دو درصد داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری در هرمزگان هستند.

دواطلبان می‌تواند از کارت ورود به جلسه آزمون سراسری (کنکور) ۱۳۹۸ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تا روز دوازدهم در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش قابل پرینت بگیرند.

بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش، داوطلبانی که در دو یا سه گروه آزمایشی نام‌نویسی کرده‌اند باید به همان تعداد کارت دریافت کنند.

وی گفت: نماینده تام الاختیار سازمان سنجش در هرمزگان افزود: بیشترین و کمترین درصد شمار داوطلبان در استان به ترتیب در رشته علوم تجربی ۳۷ و هنر ۹ درصد است.

از مجموع شرکت کنندگان ۶۲ درصد زن و ۳۸ درصد مرد هستند.

آزمون سراسری دانشگاه‌ها پنجشنبه و جمعه ۱۳ و ۱۴ تیر در ۱۲ شهرستان استان برگزار می‌شود.

داوطلبان گروه ریاضی و علوم انسانی صبح پنجشنبه، گروه هنر عصر پنجشنبه، گروه علوم آزمایشی علوم تجربی صبح جمعه و داوطلبان رشته زبان‌های خارجی عصر جمعه در این آزمون شرکت می‌کنند.

نتایج اولیه آزمون سراسری سال ۹۸ نیمه اول مرداد و نتیجه نهایی نیمه دوم شهریور اعلام می‌شود.