معاون اقتصادی استاندار هرمزگان گفت: شیلات و تعاونی صیادان با برنامه‌ریزی مناسب و حذف واسطه ها و دلالان، تامین و عرضه ماهی در بازار هرمزگان را مدیریت کنند.

به گزارش خبر گزاری موج هرمزگان،  ایرج حیدری معاون اقتصادی استاندار هرمزگان در جریان بازدید بندر صیادی بندرعباس گفت: با توجه به فصل صید آبزیان کمبود ماهی در بازار استان نباید وجود داشته باشد و این ماده پروتئینی با قیمت مناسب به دست مردم برسد.

وی اظهار کرد: شیلات و تعاونی صیادان با برنامه‌ریزی مناسب و حذف واسطه ها و دلالان، تامین و عرضه ماهی در بازار استان را بیش از پیش مدیریت کنند تا این محصول با قیمت مناسب به دست مصرف کننده نهایی برسد.

معاون هماهنگی اموراقتصادی استانداری هرمزگان همچنین با حضور در جمع لنج‌داران و صیادان از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات آن‌ها قرار گرفت.

وی در این بازدید با حضور در محل تخلیه ماهی های صید شده توسط لنج‌داران از نزدیک در جریان میزان صید ماهی توسط صیادان قرار گرفت.