معاون استاندار با تاکید بر جلوگیری از سوزاندن درختان در حاشیه راههای ارتباطی استان گفت : مسئولیت هرگونه آتش سوزی در حاشیه راهها با راهداری است.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران ، مهدی رازجویان اظهار داشت: یکی از نکات مهمی که نیاز است در این ماه و ماه آینده در استان مازندران به آن توجه شود آتش زدن کاه و کلش کشاورزی است که باید برای پیشگیری از آن برنامه ریزی شود زیرا برای محیط زیست مضر است.

وی ادامه داد:  کشاورزانی که بدون توجه به مسئله محیط زیست اقدام به آتش زدن کاه و کلش می کنند باید طبق قانون به محاکم قضایی معرفی شوند.

رازجویان تاکید کرد : در حوزه مدیریت پسماند در استان مازندران مشکلات زیادی وجود دارد که نیاز است برنامه ریزی و نظارت جدی در این حوزه انجام شود.

معاون عمرانی استاندار مازندران تاکید کرد: شهرداریها باید در بحث زباله ورود جدی داشته باشند تا شاهد تخریب محیط زیست نمی باشیم و خسارت بیش از حد در این بخش وارد نشود.