مدیر تنظیم بازار جهاد کشاورزی کردستان گفت: بازار عرضه مستقیم میوه وتره بار در سنندج افتتاح شد.

شهریار حنیفی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری موج کردستان، در خصوص این بازار اظهار داشت: این بازار به جهت خدمت رسانی بهتر ونیز تنظیم بازار میوه وتره بار راه اندازی شده است.

مدیر تنظیم بازار جهاد کشاورزی کردستان گفت: در راستای مصوبات ستاد تنظیم بازار این مکان در محل فعلی نمایشگاه تعاون روستایی در سنندج آغاز بکار نموده که امیدواریم در تمامی شهرستانهای استان نیز نمونه های مشابهی راه اندازی شود.

وی با اشاره به حذف دلالان و واسطه ها در این طرح وعرضه مستقیم محصول از مزارع وباغات به دست مصرف کننده عنوان کرد: تمامی تولید کنندگان جهت مشارکت در این طرح می توانند جهت عقد قرارداد به مدیریت تعاون روستایی مراجعه ودر این بازار هدفمند سهیم شوند.