رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در استان مازندران گفت: مازندران نیازمند تعریف جدیدی در مبادلات اقتصادی است و رد این زمینه باید برنامه ریزی های جدید و اصولی انجام گیرد.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران ، اسرافیل امیری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان مازندران با موقعیات جغرافیایی و استعداد و پتانسیل هایی که در بخش های مختلف از جمله کشاورزی و گردشگری دارد می تواند به بعد اقتصادی کشور  کمک کند.

وی ادامه داد: در ابتدای تاسیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان مازندران با چالش و مشکلاتی به دلیل عدم شناخت این جایگاه روبرو بود که با کمک رسانه ها خوشبختانه امروز از موضوع به خوبی عبور کردیم.

امیری تاکید کرد: دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان ها در واقع مشاور خوب و امین برای سرمایه گذاران خارجی است و در این زمینه می تواند کمک بسیار خوبی برای استان باشد که نمونه آن می توان به برگزاری همایش بین المللی اقتصادی در مازندران اشاره کرد.

رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در استان مازندران خاطرنشان کرد:  استان مازندرhن با پتانسیل هایی که در حوزه های مختلف دارد می تواند بهترین تبادلات را با کشورهای حاشیه دریای خزر داشته باشد و در این زمینه برنامه ریزی هایی در حال شکل گیری است.

وی گفت: به زودی شاهد سفر استاندار ترکمنستان، هیئت تجاری و اقتصادی روسیه، هیئت منگستائو قزاقستان وسفر هیئتی از پرتقال به استان مازندران خواهیم بود.