رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: کشت برنج در استان اصفهان طی 3 سال ممنوع شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، سید محمد موسوی بیان کرد: بنابر قانون ممنوعیت کشت برنج در استان‌های غیرشمالی، کشت برنج در استان اصفهان طی 3 سال به‌ طور کامل ممنوع خواهد بود.

وی افزود: هزینه آب کشاورزی سال اول 50درصد، سال دوم صد درصد و سال سوم نیز صد درصد افزایش پیدا می‌کند و از سال چهارم با افرادی که اقدام به کشت این محصول کنند برخورد خواهد شد.

رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: افزایش قیمت آب نیز نوعی جریمه است و در طول سه سال هیچ‌گونه تسهیلاتی به برنج‌کاران داده نمی‌شود.