مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان همدان با بیان اهمیت برگزاری دوره آموزشی مدیریت بحران ویژه فعالان اجتماعی، از گام دوم جمعیت هلال احمر استان همدان در مدیریت بحران در کشور، سخن گفت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج همدان، بهروز کارخانه ای، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان همدان در گفتگوی اختصاصی با موج در خصوص آموزش مدیریت بحران ویژه فعالان اجتماعی سراسر کشور که به میزبانی جمعیت هلال احمر استان همدان برگزار شد، اظهار داشت: بحران یک رویداد ناگهانی و غیر منتظره است که منجر به ناآرامی های عمده در میان افراد می شود و به عبارت دیگر، بحران به عنوان یک وضعیت اضطراری تعریف می شود که امور را مختل می کند و منجر به بی ثباتی در سازمان و یا جامعه می شود. بحران بر فرد، گروه، سازمان یا جامعه تاثیر می گذارد.

 

اولین دوره آموزش مدیریت بحران  فعالان اجتماعی کشور

کارخانه ای با اشاره به اهمیت برگزاری این دوره که  به مدت 3 روز از تاریخ ششم تیرماه لغایت 8 تیرماه 1398 در همدان برگزار شد، گفت: یکی از مسایل مهم در مدیریت بحران تصمیم اقتضایی است یعنی به اقتضا نوع حادثه و بحران، مدیر باید تصمیم بگیرد. برگزاری این دوره ها می تواند زمینه ای را فراهم کند که مدیر یا فرد مسئول در تصمیم ها به بهترین شیوه عمل کند

وی تاثیر فعالان اجتماعی در مدیریت بحران را بسیار مهم خواند و افزود: این دوره که تحت عنوان اولین دوره آموزش مدیریت بحران فعالان اجتماعی کشور در همدان برگزار شد، گامی بسیار ارزشمند به جهت ارتقای دانش مدیریت در بین فعالان اجتماعی  و تقویت  آن ها بود تا هر یک از فعالان دلسوز وطن، پایگاهی باشند جهت نشردانشِ علم مدیریت بحران در کشور، تا بتوانند به عنوان پایگاهی مطلع، انجام وظیفه کنند.

 

افزایش مهارت فعالان اجتماعی در مدیریت بحران

وی عنوان کرد: برنامه ریزی و مدیریت ناصحیح بحران، مرتباً دامنه خسارات را گسترده و میزان خسارت را افزایش می دهد. به همین دلیل است که اکنون برنامه ریزی و مدیریت بحران تا این اندازه اهمیت یافته است.

وی با اشاره به تاثیر فعالان اجتماعی در مدیریت بحران تصریح کرد: اگر فعالین اجتماعی دارای این دانش باشند، انتفادات و نقدهای آن ها در امور اجتماعی و حساس منصفانه خواهد شد و ارتقای بنیه مدیریتی را به همراه خواهد داشت.

کارخانه ای خاطرنشان کرد:  مدیریت بحران دقیقاَ به معنای سوق دادن هدفمند جریان پیشرفت امور به روالی قابل کنترل، انتظار برگشتن امور در اسرع وقت به شرایط قبل از بحران است

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان با اشاره به اهمیت هم افزایی در بین آحاد  جامعه در مدیریت بحران، مطرح کرد: جمعیت هلال احمر پذیرفت با توجه به اهمیتی که این دوره می تواند در انتخاب بهترین راه حل و تصویب و اجرای به موقع آن و برنامه ریزی، سازماندهی و کوشش در جهت استفاده بهینه از منابع داشته باشد آن را در بین برنامه های خود به جهت آموزش قرار دهد.

 

 

گام دوم جمعیت هلال احمر استان همدان در مدیریت بحران در کشور

کارخانه ای با بیان تاثیر فعالان اجتماعی در مدیریت بحران، مطرح کرد: جمعیت هلال احمر نگاهش بر این است که در آموزش باید گام های حساب شده در راستای ارتقای مدیریت بحران برداشت.

وی عنوان کرد: تا به امروز جمعیت هلال احمر، آموزش های همگانی را مد نظر قرار داده است و اقدامات  داوطلبانه ای را همچون اسکان اضطراری و یافتن محل ایمن، و آتل بندی، احیاء قلبی و عروقی و گرفتن علائم حیاتی و امداد ونجات و ... انجام داده است..

وی در ادامه گفتگو با بیان تاثیر فعالان اجتماعی در مدیریت بحران اضافه کرد: اما امروز نگاهی فراتر به مباحث آموزشی را مد نظر قرارداده ایم و در قدم نخست در گام دوم، مدیریت بحران را در 7 عنوان مختلف نظیر آشنایی با ترمونولوژی مدیریت بحران، آشنایی با جمعیت هلال احمر و سامانه های مدیریت و فرماندهی عملیات، مدیریت فعالیت و خدمات داوطلبانه، مسئولیت نهادهای اجتماعی در حوادث، آشنایی با اصول جستجو و نجات در حوادث، آشنایی با اصول امدادرسانی در حوادث، نقش و مدیریت رسانه در بحران، کارگاه عملی در مدیریت رسانه، در این دوره برگزار کردیم.

کارخانه ای تقویت تصمیم گیری در خدمات عمومی، یاری رساندن به مردم برای مشارکت اثر بخش در تصمیم گیری عمومی  و ایجاد نیروی کار فکری توانمند را از اثرات مثبت این دوره برشمرد

دوره مدیریت بحران هلال احمر همدان2

 تعامل تشکل ها، سازمان ها  و فعالان اجتماعی در مدیریت بحران

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان همدان با اشاره به اینکه در این دوره، ارتقاء سطح دانش مدیران بحران و آشنایی با نحوه تعامل تشکل ها و سازمان ها در مدیریت سوانح اتفاق می افتد، اظهار داشت: این دوره  با حضور 10 استان و 15 شهرستان برگزار شد و نگاه بنده در این 3 روز بر اساس ارزیابی که داشتم بر این بود که شرکت کنندگان از مطالب مطروحه و محتوای جلسات ابراز رضایت داشتند.

کارخانه ای با اشاره به تاثیر فعالان اجتماعی در مدیریت بحران، افزود: مطالب برای شرکت کنندگان در دوره از تازگی برخوردار بود و این مهم را می رساند که باید مطالبی که دارای ارزش هستند را از قفسه های نهادهایی که می توانند مروج باشند، خارج کرده و در قفسه های ذهنی فعالان اجتماعی قرار دهیم تا نتایج ارزشمند آن را در کشور شاهد باشیم.

وی با اشاره به اینکه در مراحل بعد باید دوره هایی از این دست را به جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت مدیریت بحران و شناخت اصول مدیریت یکپارچه در بحران ها در دیگر استان ها نیز برگزار کنیم، گفت: بهتر آن است که در کشور، مناطقی به جهت این موضوع به صورت خاص تعریف شود.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان همدان مطرح کرد: هلال احمر در خصوص موضوعاتی که مرتبط به وظایفش است می تواند به صورت ملی و بین المللی وارد شود.

 

 

برگزاری دوره مدیریت بحران در کارگروه های سازمان مدیریت بحران کشور

کارخانه ای با بیان تاثیر فعالان اجتماعی در مدیریت بحران، اضافه کرد: در سازمان مدیریت بحران کشور 14 کارگروه وجود دارد که یکی از آن ها کارگروه امداد نجات و آموزش همگانی جمعیت هلال احمر است که می توان بازخورد این دوره را به مدیریت بحران کشور گزارش کرد تا کارگروه های دیگر سازمان نیز در این دوره ها حاضر شوند  و مدیریتی یکپارچه صورت گیرد.

وی عنوان کرد: در این دوره ها نقش هر یک از دستگاه های تعریف شده مشخص خواهد شد و همینطور مردم نیز از این داده ها اطلاع پیدا می کنند و انتظارات خود از نهاد ها را بر آن اساس مطرح می کنند.

وی با اشاره به ظرفیتی که فعالان اجتماعی در جامعه به جهت رصد موضوعات و تحلیل آن ها دارند، ابراز کرد: از ظرفیت فعالان اجتماعی در ارتباط با 14 کارگروه سازمان مدیریت می توان با  برگزاری اینگونه دوره های آموزشی با توجه به فعالیت هر یک از دستگاه ها به کاهش تصمیمات غیرضروری و افزایش اقدامات علمی و موثر در مدیریت های بحران یاری رساند تا جوی عالمانه ومنطقی در شرایط مد نظر حاکم شود.

کارخانه ای ضمن بیان تاثیر فعالان اجتماعی در مدیریت بحران، گفت: شناخت نقاط بحران زا یا مقاطعی که احتیاج به بازرسی وکنترل دارد، توسعه و تکمیل راهکارهای اجرایی تدوین شده برای مدیریت وکنترل بحران و ارائه راهکارها به مجریان ̧مسئولین وکلیه کسانی که با فرایند منشاء بحران آشنایی دارند و برقراری ارتباط درست و لازم  با خارج از محیط به وسیله اخبار صحیح ومتناسب را از مزایای این دوره عنوان کرد.

دوره مدیریت بحران هلال احمر همدان

مدیریت بحران دمیدن عقلانیت در مسائل بحران است

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان یادآور شد: در بحران ها بیشترین رویارویی را مردم با جمعیت هلال احمر دارند اما مدیریت بحران فراتر از نگاه مطرح است و دستگاه های دیگر نیز نقش خود را در این حوزه ایفا می کنند هر چند ممکن است دیده نشود و مورد توجه قرار نگیرد.

این 14 کارگروه در مواقع لزوم در شورای مرتبط حاضر می شوند و به بررسی موضوع می پردازند.

کارخانه ای با بیان تاثیر فعالان اجتماعی در مدیریت بحران و اینکه، مدیریت بحران دمیدن عقلانیت در مسائل بحران است، خاطر نشان کرد: انتظار بر این است که ساختار مدیریت بحران با جدیت اقداماتی اینچنین را پیگیری کند و هر چه سریعتر این کارگروه را برای فعالان دیگر نیز برگزار کند.

وی تاثیر فعالان اجتماعی در مدیریت بحران را یادآور شد و اظهار داشت: هر سال اتفاقی رخ می دهد که نیاز به کارگیریِ این آموخته ها را در عرصه اجتماعی ایجاب می کند، پس بایستی افراد دارای مهارت در مواقع بحرانی را پرورش داده باشیم تا بتوان با آرامش بیشتر به ارائه خدمات در مدیریت بحران پرداخت.