مدیر عامل دارالقرآن اهل بیت (ع)خمینی شهر گفت: با همکاری رادیو اصفهان هر هفته سه نفر ازنوجوانان دختر و سه نفر از نوجوانان پسر در مسابقه قرآنی و معارفی شرکت می کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج اصفهان، حجت الاسلام والمسلمین حمیدرضا قربانیان بیان داشت: در راستای نشر معارف قرآن و اهلبیت (ع) وآشنایی نوجوانان با دستورات الهی و سیری پیرامون زندگی ائمه معصومین (ع) برای رسیدن به کمال و خودشناسی  که از مهم ترین اهداف مجموعه دارالقرآن اهل بیت (ع) است با اجرای برنامه های فرهنگی در این امر مهم ایفای نقش می کند.

 وی افزود: دارالقرآن اهل بیت(ع) با همکاری رادیو اصفهان در برنامه بشارت مسابقه ای برای نوجوانان قرآنی اجرا می کند.

 قربانیان گفت: مسابقه که پیرامون مفاهیم وتفسیر وترجمه قرآن کریم است هرهفته با حضور سه نفر از نوجوانان پسر وسه نفر از نوجوانان دختر که منتخب قرآن آموزان دارالقرآن اهل بیت (ع) هستند در برنامه بشارت اجرا می گردد.

مدیر عامل دارالقرآن اهل بیت (ع) با معرفی نوجوانان نخبه قرآنی به برنامه معارفی بشارت زمینه تشویق نوجوانان را در مباحث قرآنی و معارفی فراهم می سازد. 

به گزارش موج، برنامه بشارت هرروز شنبه تا چهارشنبه  نیم ساعت قبل از اذان مغرب از رادیو اصفهان پخش می گردد.