کیفیت هوای اصفهان برای دومین روز متوالی برای گروه‌های حساس ناسالم با شاخص کیفی هوای 114 در شرایط سالم ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، مرکز پایش کیفی هوای اداره‌ کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان وضعیت کیفی هوای شهر اصفهان را برای دومین روز متوالی برای گروه‌های حساس ناسالم اعلام کرد.

براساس اعلام این مرکز، میانگین شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های میدان احمد آباد اصفهان 141، خیابان رودکی 92، خیابان استانداری 115، چهارباغ خواجو 104 و بزرگراه خرازی 116 ثبت شده است.