معاون رییس جمهوری با صدور حکمی ایرج حشمتی را به عنوان مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، عیسی کلانتری معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست با صدور حکمی ایرج حشمتی را به عنوان مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان منصوب کرد.

حشمتی که از اسفند سال گذشته به عنوان سرپرست اداره کل محیط زیست استان منصوب شده بود، مدیر کلی دفتر آموزش و مشارکت های مردم و مدیر کلی بازرسی و مشاور دفتر ریاست سازمان حفاظت محیط زیست را نیز در کارنامه خود دارد.

گفتنی است؛ رحمان دانیالی مدیر کل سابق حفاظت محیط زیست استان اصفهان اواخر سال گذشته ازسمت خود استعفا داده بود.