کیفیت هوای اصفهان امروز با میانگین ۹۰ در شرایط سالم است.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، کیفیت هوای اصفهان امروز با میانگین ۹۰  در وضعیت سالم ثبت شده است.

براین اساس شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های پایش دائم از جمله میدان احمدآباد روی عدد ۱۲۱ ، خیابان رودکی روی عدد ۹۱، خیابان استانداری روی عدد ۱۰۱ ، چهارباغ خواجو روی عدد ۹۴ قرار دارد.

همچنین کیفیت هوا در سجزی با میانگین ۸۳ ، دولت آباد با میانگین ۹۲، شاهین شهر با میانگین ۸۱، نجف آباد با میانگین ۶۹ در وضعیت سالم است.