شهردار اصفهان گفت: اعتبار ویژه شهر دوستدار کودک به اصفهان از سوی یونیسف تاکنون اجرایی نشده است.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، قدرت اله نوروزی در دیدار رئیس اداره سازمان‌ها و مجامع بین المللی مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور اظهار داشت: تفاهم نامه ای در شورای وزارت کشور با یونیسف امضا شد که براساس آن باید از سوی یونیسف اعتبار ویژه شهر دوستدار کودک به اصفهان تخصیص می یافت که این تعهد تاکنون اجرایی نشده است.

وی با اشاره به اینکه اهتمام شهرداری برای پیوستن اصفهان به شبکه شهرهای دوستدار کودک در قالب برنامه برای همه بخش ها تعریف شده است، اظهار کرد: در همین راستا همه شهرداران مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان، مکلف به تدوین یک برنامه مرتبط با شهر دوستدار کودک در مناطق خود شده اند.

شهردار اصفهان به احداث مجموعه ای مرتبط با تفریح و آموزش کودکان در پارک قلمستان شهر اصفهان به عنوان بزرگ‌ترین خانه کودک اصفهان اشاره کرد و افزود: در کنار خانه هنرمندان هم مکان ویژه کودکان در نظر گرفته شده است.

نوروزی افزود: همچنین اقداماتی مانند راه اندازی اتاق کودک و مادر در پایانه های صفه و کاوه در اصفهان انجام شده است.

وی با اشاره به عدم اختصاص اعتبار مرتبط با شهر دوستدار کودک به اصفهان از سوی یونیسف تصریح کرد: تفاهم نامه ای در شورای وزارت کشور با یونیسف امضا شد که براساس آن باید از سوی یونیسف اعتبار ویژه شهر دوستدار کودک به اصفهان تخصیص می یافت که این تعهد تاکنون اجرایی نشده است.

نوروزی با تاکید بر اینکه شهرداری اصفهان به همه تعهدات خود در راستای شهر دوستدار کودک عمل کرده است، گفت: در یک قدمی تبدیل شدن به شهر دوستدار کودک قرار داریم و بنابراین می خواهیم این یک قدم محکم برداشته شود.

شهردار اصفهان گفت: اصفهان در زمینه شهرهای دوستدار کودک توانایی الگو شدن در کشور را دارد و وزارت کشور باید به روند الحاق اصفهان به شبکه شهرهای دوستدار کودک کمک کند.