در نمایشگاه تخصصی سازگاری با کم آبی از شرکت آبفای استان اصفهان در برگزاری این رویداد ملی تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، در آخرین روز از نشست و نمایشگاه تخصصی سازگاری با کم آبی از مشارکت فعال آبفای استان اصفهان در برگزاری این رویداد ملی تجلیل شد.

در این نشست و نمایشگاه که 3 تا پنجم تیرماه جاری در وزارت نیرو برگزارشد، مدیران و کارشناسان آبفای استان اصفهان با ثبت و ارسال 14 تجربه و مقاله موفق شدند رتبه دوم را در این بخش به خود اختصاص دهند.

گفتنی است؛ شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان همچنین با اختصاص غرفه ای به مساحت 65 مترمربع، تجربیات و اقدامات خود را در زمینه سازگاری با کم آبی در سال 1397، به صورت بنر، بروشور، پوستر، فیلم و عکس به نمایش گذاشت.

آبفا اصفهان