استاندار همدان در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان همدان از شرایط حاکم بر تولید در کشور سخن گفت و از مدیران خواست که در انجام وظایف خود در این زمینه هیچ کوتاهی نکنند و بهانه ای نیاورند.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، سید سعید شاهرخی، استاندار همدان در جلسه اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان همدان با اشاره به روانسازی فرایند تولید در صنایع و کارخانه‌های استان، بیان کرد: هیچگونه کوتاهی از مدیران در این زمینه پذیرفته نیست و هیچ بهانه ای نیاورند، این اشخاص در ارزیابی ها نمره منفی دریافت می کنند.

 

مدیران در انجام وظایف خود کوتاهی نکنند و بهانه ای نیاورند

شاهرخی از دستگاه‌های اجرایی خواست به وظایف عادی و ذاتی خود در قبال فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع عمل کرده و کوتاهی نکنند.

وی با اشاره به همت دولت برای رفع موانع تولید و بازگشت صنایع نیمه تعطیل و راکد به چرخه تولید گفت: مصوبات دولت تدبیر و امید در این راستا بسیار جدی است و مدیران برای اجرای این تصمیم‌های کارشناسی شده هیچ بهانه‌ای نیاورند.

رئیس کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تاکید کرد: در شرایط کنونی که تحریم و مشکلات اقتصادی به بخش تولید فشار مضاعف وارد می کند، روسای دستگاه های اجرایی کاری واجبتر از حمایت تولیدکنندگان ندارند.

شاهرخی با اشاره به تدوین برنامه راهبردی سه ساله استان همدان و حرکت تمام بخش ها بر اساس این راهبرد به مدیران هشدار داد: حرف و اول و آخر ارزیابی آنها را میزان تحقق این سند راهبردی می زند.

به گفته وی اواخر تیرماه سالجاری نخستین مرحله ارزیابی روسای دستگاه های اجرایی استان بر اساس سند راهبری مذکور انجام می شود که توجه به رونق تولید و شتاب بخشیدن به چرخ صنایع از شاخص های مهم این ارزیابی است.

در این جلسه ۱۱ نفر از صاحبان صنایع و کارخانه های تولیدی از سراسر استان همدان برای رفع مشکل و رسیدگی به خواسته هایشان دعوت شده بودند.