"مانور دورمیزی" در شرکت گاز استان اصفهان به منظور بالا بردن سطح آمادگی و تصمیم گیری مدیران و کارشناسان همزمان در 28 اداره گاز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، شرکت گاز استان اصفهان "مانور دورمیزی" شرایط اضطراری قطع گاز و محدودیت مصرف را همزمان در 28 اداره گاز سطح استان اصفهان اجرایی کرد.

در این مانور،مفاهیم سناریوی کاهش حجم گاز ورودی و محدودیت مصرف، بر اساس پیش بینی های انجام شده در قراردادهای فروش گاز به صنایع، بویژه صنایع بزرگ استان، تفهیم شد و صنایع استان نیز خود را جهت تامین سوخت دوم آماده نمودند که در این راستا شرکت گاز استان اصفهان با همکاری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مساعدت های لازم را نیز پیش بینی و در نظر گرفته شد.

لازم به ذکر است در حاشیه این مانور دورمیزی که برای نخستین بار به صورت ویدئو کنفرانس در 4 نقطه در سطح استان و نیز ارتباط تلفنی در بقیه نقاط اجرایی شد  مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان بیان داشت: این سناریو با الگوبرداری از حوادث واقعی توسط کمیته بحران شرکت تدوین شد تا به صورت فرضی مدیران و کارشناسان شرکت را در شرایط اضطراری و بحرانی قرار داده تا ایشان موفق شوند علاوه بر بالا بردن سطح آمادگی و تصمیم گیری خود، به تمامی نقاط ضعف و قوت مجموعه پی ببرند تا در صورت لزوم پیشگیری و پیش بینی های لازم را اعمال کنند.

علوی با اشاره به اینکه گاز، یکی از صنایع با ریسک بالا می باشد تصریح کرد: نقش ایمنی و پیشگیری از حوادث از اهمیت بسیار زیادی در این صنعت برخوردار است.

وی افزود: در واقع آمادگی و حضور به موقع، چابکی و حفظ خونسردی و آرامش نیروها در شرایط اضطراری باعث مدیریت صحیح بحران و کاهش خسارات مالی و جانی خواهد شد. لذا بهتر است اینگونه مانورهای دور میزی را در مناطق و نواحی گازرسانی به صورت مستمر برگزار نماییم.

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: در این مانور در هر منطقه از استان، با قطع جریان گاز یک نانوایی و تعدادی از واحدهای صنعتی و نیز هماهنگی با شرکت پخش فرآورده های نفتی جهت تامین سوخت دوم، عملاً شرایط واقعی تجربه و در پایان موضوعات مربوطه جمع بندی و جهت آمادگی بیشتر مقرر شد تا در سطح استان مانور های پیش بینی شده و مشخص از جانب  مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت، بموقع اجرایی شود همچنین مناطق و نواحی گازرسانی نیز علاوه بر این مانورها، بصورت دائمی با تقویت سناریوی فوق،سطح آمادگی خود را افزایش دهند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان همچنین از برگزاری یک مانور بزرگ کشوری در سطح استان اصفهان، در راستای تقویت آمادگی استان های معین، در سال جاری خبر داد.

گفتنی است، طبق سناریوی از پیش مشخص شده تمامی مراحل " مانوردورمیزی " تحت فرماندهی مدیریت عامل شرکت گاز استان اصفهان در مدت زمان 75دقیقه انجام پذیرفت و با موفقیت خاتمه یافت.