مدیر روابط عمومی مخابرات منطقه ای همدان با اشاره به سامانه نظام پیشنهادات، از مردم استان تقاضا کرد که پیشنهادات خود را در زمینه ارتقای عملکرد مخابرات ثبت کنند و جایزه دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج همدان، فریدون حسن پور، مدیر مخابرات منطقه ای همدان در گفتگو با موج ضمن اشاره به سامانه نظام پیشنهادات مخابرات، ازعموم مردم استان، کارکنان، مشتریان، بازنشستگان و پرسنل شرکت های پیمانکاری مخابرات تقاضا کرد که به سایت pishnahad.tci.ir وارد شده و پیشنهادات خودرا ثبت و جایزه دریافت کنند 

 

 اهمیت سامانه نظام پیشنهادات مخابرات 

حسن پور با بیان اهمیت سامانه نظام پیشنهادات مخابرات در ارتقای عملکرد مخابرات، افزود: هر فکر و ایده نو که بتواند منجر به ایجاد یک تغییر مثبت، بهبود روش، افزایش کیفیت و تولید، کاهش هزینه ها و یا بالا بردن روحیه کارکنان و ... شود، پیشنهاد تلقی می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: در تعریف پیشنهاد، به نو بودن فکر و ایده و ایجاد سود و صرفه برای سازمان، به عنوان دو عنصر مهم تکیه می شود.

مدیر روابط عمومی مخابرات منطقه ای همدان با اشاره به اینکه درنظام پیشنهادات فقط به بیان مشکلات پرداخته نمی‌شود، بلکه راه حل های رفع مشکلات نیز ارائه می‌شود، گفت: در هنگام ثبت پیشنهاد لطفا با توجه به استان محل زندگی یا محل کار خود، دبیرخانه مربوطه را انتخاب نمائید.

حسن پور با اشاره به سامانه نظام پیشنهادات مخابرات، عنوان کرد: پیشنهادهایی که جنبه سیاست‌گذاری داشته یا قابلیت اجرا در کل کشور را دارا هستند، باید به دبیرخانه مرکزی ارائه شود و هر پیشنهاد نیز فقط در یک دبیرخانه ثبت شود.