مدیرعامل شرکت گاز کردستان گفت : در راستای مصوبه شورای اقتصاد تعداد 425 واحد تولیدی در کردستان که از سوخت مایع استفاده می کنند، شناسایی و در طرح گاز دار کردن قرار گرفته اند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان، احمد فعله گری در جلسه کارگروه گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی که صبح امروز در سالن جلسات شرکت گاز استان کردستان برگزار شد، اظهار کرد: با توسعه شبکه گازرسانی و تامین سوخت واحدهای صنعتی و تولیدی علاوه بر ایجاد ارزش افزوده تولیدات، اشتغال زایی، مهاجرت معکوس به روستاها، پایداری محیط زیست را نیز برای مردم منطقه به ارمغان آورده و موجب ارتقاء شاخص های رفاه می شود.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان گفت: در راستای منویات مقام معظم رهبری و نامگذاری سال 98 به نام سال رونق تولید و بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، برنامه ریزی برای گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی و منطقه ویژه اقتصادی بانه و شهرک صنعتی سرنجیانه سنندج صورت گرفته است.

فعله گری یادآور شد: براساس مصوبه شورای اقتصاد، جمع کل واحدهای گازدار شده صنعتی تا پایان خردادماه سال گذشته 326 واحد صنعتی با اجرای 144 کیلومتر و جایگزین شدن گاز طبیعی به جای 29 میلیون لیتر سوخت مایع در سال است.

 مدیرعامل شرکت گاز کردستان در مورد افزایش تقاضا برای گاز طبیعی گفت: عوامل موثر بر افزایش تقاضای گاز طبیعی در استان شامل عوامل جمعیتی، جایگزینی گاز طبیعی به جای سوختهای مایع برای گرمایش، تولید برق، توسعه مجتمع های پتروشیمی و صنایع انرژی بر است که باعث می شود، سطح تقاضا برای مصرف گاز طبیعی ارتقاء یافته و سطح مصرف افزایش یابد.

‎ فعله گری رونق صنعت را نشانه توسعه هر استان ذکر کرد و گفت: با نگاه مثبت شرکت ملی گاز و برنامه ریزی های صورت گرفته  در استان کردستان به 2 هزار و 180  صنعت جزء و عمده، نیروگاه سیکل ترکیبی تولید برق در سنندج و 52 جایگاه سوخت رسانی گازرسانی صورت گرفته است.

وی اذعان داشت: سال گذشته براساس مصوبه شورای اقتصاد و براساس فهرست اعلام شده از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، واحدهایی که از سوخت مایع استفاده می کردند، شناسایی و در مجموع 425 واحد در سطح کردستان مشمول این مصوبه بودند که سالانه 43 میلیون و 800 هزار لیتر سوخت مایع مصرف می کردند.