دکتر شکیبا گفت: تاکنون 681136 نفر در استان کرمانشاه در طرح غربالگری فشارخون شرکت کرده‌اند که از میزان 98/97 درصد روستایی و در شهرها نیز 57 درصد از جمعیت هدف موردسنجش اولیه قرارگرفته‌اند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ضمن تأکید بر اجرایی شدن طرح سنجش فشارخون در کرمانشاه، بالاتر از جمعیت مورد انتظارت وزارت بهداشت به میزان 142 درصد، ابراز داشت: در سطح استان کرمانشاه نیز تا پایان وقت 3 تیرماه سال جاری 71 درصد جمعیت بالای 30 سال در طرح سنجش فشارخون شرکت کرده‌اند و این امید می‌رود که تا پایان زمان باقیمانده طرح در 15 تیرماه بیش از 80 درصد جامعه هدف مورد غربالگری قرار گیرند.

وی تصریح کرد: طرح ملی سنجش فشارخون در 1234 مرکز بهداشت و ایستگاه ثابت و سیار در سطح استان کرمانشاه و به‌کارگیری 4122 نفر در حال اجرا است که از تعداد واحد 931 پایگاه سلامت واقع در مراکز درمانی، خانه‌های بهداشت و ... و 303 ایستگاه ثابت و سیار در سایر مناطق استان مشغول به خدمت‌رسانی هستند.

شکیبا با تأکید بر این مهم که بیماری خاموش فشارخون منشأ بسیاری از بیماری‌ها محسوب می‌شود، خاطرنشان ساخت: کلیه بیماران مستعد به فشارخون بالا در این طرح ملی رها نشده و با شناسایی‌ محل زندگی آنان، این افراد تحت پیگیری‌های درمانی جدی توسط پزشک قرار خواهند گرفت.

تاکنون 10 درصد جمعیت غربالگری شده کرمانشاه دارای فشارخون بالا هستند

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در پاسخ به سؤال خبرنگار موج در خصوص مبتلایان به فشارخون بالا، اعلام داشت: با توجه به این مهم که تاکنون همسان‌سازی و یکپارچگی اطلاع‌رسانی در ایستگاه‌ها ثابت و سیار هم‌زمان با مراکز بهداشتی به‌طور کامل انجام‌نشده است، به‌طور میانگین می‌توان گفت که حدود 10 درصد جمعیت غربالگری شده در استان کرمانشاه مبتلابه بیماری خاموش فشارخون بالا هستند.

وی میزان ریسک خطاپذیری افراد غربالگری شده فشارخون را با توجه به ثبت شماره ملی بسیار پایین عنوان کرده و اظهار داشت: امکان تمدید دوباره طرح سنجش فشارخون با توجه به ملی بودن، بستگی به نظر وزارت بهداشت دارد اما این اطمینان به شهروندان کرمانشاهی داده می‌شود که پیگیری طرح تنها محدود به زمان مقرر نبوده و به‌صورت مداوم در مراکز بهداشتی سطح استان کرمانشاه ادامه خواهد داشت.