امیرعلی قهرمانی ژیمناستیک کار اردبیلی برای حضور در مسابقات جهانی عازم مجارستان شد.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، تیم ژیمناستیک هنری جوانان کشورمان برای حضور در مسابقات جهانی با چهار ورزشکار عازم مجارستان شد.

امیرعلی قهرمانی ژیمناستیک کار اردبیلی در این رقابت ها حضورخواهد داشت که مسعود جودی به عنوان سرمربی هدایت تیم کشورمان را برعهده دارد .

فدراسیون جهانی ژیمناستیک از ۳۲ کشور برای حضور در نخستین دوره مسابقات هنری جوانان قهرمانی جهان دعوت کرده استکه این رقابتها از ششم تیر به میزبانی مجارستان آغاز خواهد شد.