سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز از صدورحکم قضایی برای متخلف شکار و صید در منطقه حفاظت شده کرکس نطنز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، علیرضا غلامی گفت: برای یک متخلف شکار و صید در منطقه حفاظت شده کرکس به اتهام شکار غیر مجاز یک راس بز وحشی ، حمل و نگهداری دو قبضه اسلحه قاچاق و حمل و نگهداری مهمات غیر مجاز حکم قضایی صادر شد.

وی افزود: متهم به تحمل سه سال و 6 ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم و سلاح ها و مهمات وی توقیف و ضبط شد.