رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: دستگاه قضایی هرمزگان در صورت مشاهده هر نوع تخلف در حوزه واگذاری ها به موضوع ورود و با جرائم این حوزه به شدت برخورد خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، همزمان با هفته قوه قضائیه، رئیس کل دادگستری استان  هرمزگان در جریان دیدار با آیت الله نعیم آبادی نماینده ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس با بیان این مطلب که از مدیران و مسئولین دستگاه های اجرایی و نظارتی استان خواسته ایم که مراقب تخلفات در دستگاه های تحت مسئولیت خود باشند خاطرنشان کرد: در صورتی که قصوری در گزارش تخلفات  صورت گیرد؛ دستگاه قضایی با مدیران دستگاه مربوطه برخورد خواهد کرد.

وی با بیان این مطلب که ارتقای امنیت عمومی یکی از مهمترین اولویت های دستگاه قضایی هرمزگان است از نظارت ویژه رئیس کل دادگستری استان بر جرائم حوزه امنیت از طریق تشکیل دبیرخانه پرونده های مهم استان هرمزگان خبر داد.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان با تأکید بر این که خصوصی سازی ها نباید به صورتی انجام شود که حقوق و منافع عمومی و کارگران را تضییع و موجبات سوداگری و ویژه خواری  را فراهم سازد تأکید کرد: دستگاه قضایی در صورت مشاهده هر نوع تخلف در حوزه  واگذاری ها به موضوع ورود و  با جرائم این حوزه به شدت برخورد خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان این مطلب که متأسفانه حجم  ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی بالا است، خواستار استفاده از ظرفیت های متنفذین و ریش سفیدان  به منظور کنترل حجم  ورودی پرونده ها  به محاکم قضایی شد.

صالحی با اشاره به برخی سوءاستفاده ها از بستر فضای مجازی از سوی هنجارشکنان اظهارداشت: فضای مجازی نیازمند پالایش، نظارت و رصد بیشتری است تا از جرایم و آسیب های اجتماعی ناشی از آن پیشگیری شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان پرداختن به موضوع حقوق عامه را از وظایف مهم دستگاه قضایی برشمرد و یادآور شد: با توجه به دستورالعمل ابلاغی از سوی قوه قضائیه در جهت حمایت از حقوق مردم به  تشدید نظارت بر بازار و نحوه توزیع ارزاق عمومی ادامه خواهیم داد.