هدایت حاتمی گفت:: با ایجاد کارخانه تولید خودرو در شهرستان صحنه، استان کرمانشاه نیز به جرگه استان‌های دارای این صنعت پیوست و می‌تواند نقش قابل‌توجهی در ایجاد اشتغال و تأمین نیاز بازار مصرف داشته باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، معاون اقتصادی استاندار کرمانشاه با تأکید بر تقویت صنایع مهمی همچون صنعت خودرو در کرمانشاه، ابراز داشت: برای تقویت صنعت خودرو ضمن تربیت نیروی متخصص باید زمینه احداث کارگاه‌های وابسته به آن نیز فراهم شود.

وی تصریح کرد: برای نیل به این هدف ایجاد ارتباط بین صنعت خودرو با دانشگاه صنعتی کرمانشاه و همچنین استفاده از ظرفیت شهرک‌های صنعتی برای ایجاد کارگاه‌های تولید قطعات خودرو راهکارهای مناسبی هستند.

معاون استاندار اظهار داشت: استراتژی مدیریت اقتصادی کرمانشاه بر حفظ واحدهای تولیدی، تقویت و توسعه آن‌ها و جلب و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید است و ما برای حمایت و رشد صنعت خودروسازی و صنایع وابسته به آن نیز بر همین استراتژی عمل می‌کنیم.

وی بر لزوم تنظیم سند توسعه صنعت خودرو در کرمانشاه تأکید و بیان داشت: انجمن تولیدکنندگان قطعات خودرو استان باید سندی را در خصوص مشکلات، چگونگی توسعه، چشم‌انداز و آینده این صنعت، پیشنهاد‌ها و خواسته‌های خود از مسئولین را تنظیم تا ما بتوانیم بر اساس آن برنامه‌ریزی و عمل کنیم.