رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: مطالبه گری مستمر پیش شرط تحقق خواسته های بحق اتحادیه ها است و انجمن ها از ظرفیت های شورای گفتگو تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، مسعود گلشیرازی در دیدار اعضاء هیات مدیره انجمن صنفی سردخانه داران استان اصفهان تسلط بر ظرفیت های قانونی و مطالبه گری مستمر را پیش شرط تحقق خواسته های بحق اتحادیه ها و انجمن ها دانست و بر ضرورت استفاده انجمن ها از ظرفیت های شورای گفتگو تاکید کرد.

وی به هیات مدیره انجمن سردخانه داران توصیه نمود: پیگیری مطالبات بخش خصوصی در قالب اتحادیه،  تعریف هرم خدمت و مشخص بودن شرح خدمات برای اعضا در حصول نتیجه مطلوب برای فعالان اقتصادی موثر بوده و تشکیل اتحادیه کشوری سردخانه داران و مطالبه گری مستمر؛ در تحقق اهداف مورد نظر این انجمن نقش بسیار مهمی دارد.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه استفاده از ظرفیت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، ماده 76قانون مقررات زدایی و پیگیری مطالبات از طریق کمیسیون نظارت را در تحقق خواسته های انجمن موثر دانست.

اتاق بازرگانی اصفهان (2)

 رییس انجمن صنفی سردخانه داران استان اصفهان نیز در این دیدار گفت: متاسفانه به دلایل متعددی از جمله افزایش قیمت قطعات، افزایش هزینه برق، مشکلات مربوط به ارزش افزوده و... اکثر سردخانه ها با حداقل درآمد به فعالیت پرداخته و واحدهایی نیز به تعطیلی کشانده شده اند.

مرتضی رومی زاده اجرایی نشدن قانون معافیت ارزش افزوده برای سردخانه داران در اصفهان را یکی دیگر از مشکلات فعالان این حوزه دانست.