مدیر ژئوپارک جهانی قشم از ثبت کوه کالینگی روستای دیرستان قشم با فسیل هایی به قدمت 10 میلیون سال، در فهرست جدیدترین ژئوسایت این ژئوپارک جهانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، علیرضا امری کاظمی با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران قشم اظهار کرد: مطالعات زمین شناسی تخصصی برای ثبت این ژئوسایت کم نظیر، سال گذشته با همکاری گروه های تخصصی و همراهی دهیاری و شورای اسلامی روستای دیرستان  به پایان رسید.

به گفته وی، ساماندهی و بهره برداری از ژئوسایت جدید کوه کالینگی (کوه صدفی) در دستور کار امسال این مدیریت ژئوپارک جهانی قشم است.

مدیر ژئوپارک جهانی قشم ادامه داد: در حال حاضر 25 ژئوسایت توسط این مدیریت به سازمان جهانی یونسکو معرفی شده است که با ثبت کوه کالینگی ، این رقم به  26 ژئوسایت می رسد.همچنین چند ژئوسایت جدید دیگر نیز در سال جاری مورد مطالعه و ارزیابی قرار خواهنمد گرفت تا شمار ژئوسایت های ژئوپارک همچنان افزایش یابد.

لازم به ذکر است، از لیست 25 گانه ژئوسایت های ژئوپارک جهانی قشم ، هشت ژئوسایت با نام های؛ دره ستاره ها، دره تندیس ها، تنگه چاه کوه، غار نمکدان، جنگل حرا‌، قلعه پرتغالی ها، غارهای خربس و جزایر ناز در چرخه گردشگری این جزیره فعالند که چهار سایت اخیر تحت مدیریت محیط زیست و مدیریت گردشگری سازمان قرار دارند.

پنج ژئوسایت نیز در لیست ژئوسایت های آموزشی- پژوهشی قرار دارند و در کارهای تحقیقاتی و زمین شناسی مورد استفاده قرار می گیرند و به دلیل ارزش علمی – پژوهشی آنها و لزوم حفاظت  ویژه، برنامه ای برای ورود آنها به چرخه گردشگری نداربم و تنها برای استفاده متخصصان و مخاطبین خاص در نظر گرفته شده اند.

بقیه ژئوسایت های ژئوپارک جهانی قشم قرار است به تدریج با توسعه زیرساخت های لازم وارد چرخه زمین گردشگری این جزیره زیبا شده و بر جاذبه های  طبیعی جزیره قشم بیافزایند.