مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان از اجرای طرح توسعه و تقویت گازرسانی به گلخانه های تیران و کرون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، سید مصطفی علوی در دیدار با فرماندار شهرستان تیران گفت: طرح توسعه و تقویت گازرسانی به گلخانه های روستاهای محمدیه و مبارکه در تیران و کرون بزودی اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به بدهی های معوقه برخی از گلخانه داران علیرغم همکاری و مساعدت اداره گاز تیران و ایجاد مهلت لازم جهت پرداخت بدهی ها گفت: در صورت عدم پرداخت بدهی بعد از مهلت های تعیین شده برابر با قانون ناچار به قطع جریان گاز و جمع آوری تاسیسات گاز رسانی خواهیم شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان تصریح کرد: برای گازرسانی به گلخانه ها لازم است اداره راه و شهرسازی این شهرستان جهت مجوزهای حفاری و آزاد سازی مسیرهای خطوط لوله همکاری و مساعدت های لازم را  با اداره گاز تیران داشته باشد.

فرماندار شهرستان تیران نیز گفت: خوشبختانه همکاری خوب و تعامل مثبتی بین اداره گاز و فرمانداری شهرستان تیران برقرار است.

حججی بیان داشت: مشکل بزرگ گلخانه داران این شهرستان اشتراک پذیری با ظرفیت 160 مترمکعب برای مساحت زیربنایی 300 متر مربع است که در صورت تغییر این مساحت حتی 10 متر بیشتر از 300مترتعیین شده ،ظرفیت کنتور تغییر یافته و هزینه اشتراک پذیری آن افزایش می یابد.

وی افزود: با توجه به توسعه گلخانه ها در این منطقه عدم تقویت بموقع شبکه گازرسانی ممکن است مشکلاتی را به همراه داشته باشد لذا با همکاری متقابل فرمانداری، اداره راه و شهرسازی و شرکت گاز باید بزودی مجوز های لازم صادر و خطوط تقویتی محورهای محل استقرار گلخانه ها اجرا گردد.