رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان اعلام کرد: با توجه به جلسه طرح های پیشران استان کردستان با حضور وزیر جهاد کشاورزی در تهران ، این استان فعالیت های خود را دراین حوزه شروع کرده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان، خالد جعفری درگفتگو بارسانه های استان کردستان اظهار کرد : در راستای پیگیری مطالبات بخش کشاورزی استان کردستان در تهران،  جلسه ای براین اساس در  وزارت جهاد کشاورزی  با حضور وزیر جهادکشاورزی، معاونین ومدیران ارشد وزارت و مجمع نمایندگان استان برگزار شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان در ادامه با اشاره به پیگیری ادامه دار  ‌طرحهای پیشران توسعه کشاورزی اظهار داشت:طرح 100 هزاری تخصیص آب و توسعه اراضی آبی، طرح افزایش تولید 13 هزار تنی گوشت قرمز و طرح توسعه باغات مثمر 50 هزار هکتاری از طرحهای پیشران در حال انجام است.

جعفری خاطرنشان کرد: طرحهای پیشران استان از اهمیت حیاتی برای استان برخوردار بوده و نقش تأثیر گذاری در رونق تولید، ایجاد اشتغال، بهبود معیشت مردم، ارتقاء درآمد سرانه فعلی و ناچیز استان، کمک به حذف شغل های غیر رسمی وکاذبی چون کوله بری و قاچاق، خواهد داشت و تحقق اهداف آن نیازمند حمایت جدی کشوری دارد.

وی گفت: در این جلسه وزیر جهاد کشاورزی به معاونین و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی دستور داد؛  پیگیری لازم در خصوص  عملیاتی شدن درخواستهای مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت بگیرد. همچنین با دستور وزیر جهادکشاورزی کارگروه ویژه ای برای پیگیری و اجرای طرح های پیشران توسعه بخش کشاورزی با ریاست معاون وزیر تشکیل شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان در پایان خاطر نشان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان کردستان هم در این جلسه ضمن پیگیری مطالبات حوزه نمایندگی خود و استان را در بخش کشاورزی و تاکید بر اهمیت این حوزه در استان،  بر تخصیص آب برای مزارع استان، جبران خسارات سرما و سیل به بخش کشاورزی، عملیاتی شدن سه طرح پیشران بخش کشاورزی،  تسریع در رفع تداخل اراضی و ... تاکید کردند.