مدیر امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد قشم از تولید یک میلیون قلمه گل و گیاه به ارزش 100 میلیارد ریال تا پایان سال در راستای کاهش هزینه های زیباسازی قشم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، رمضانعلی شورابی با بیان این مطلب بیان کرد: کاهش هزینه ها یکی از برنامه های اصلی در حوزه مدیریت شهری و روستایی است و یکی از مهمترین برنامه ریزی های انجام شده در راستای کاهش هزینه ها مربوط به تولید و پرورش گل و گیاه است.

وی با اشاره به پیش بینی تولید یک میلیون قلمه گل و گیاه مربوط به اقلیم جزیره قشم و نواحی گرمسیری تا پایان سال، ادامه داد: در سال جاری برای تولید 100 میلیارد ریال گل و گیاه برنامه ریزی شده و قرار است نیمی از این تولیدات تا شب عید در سطح معابر شهر قشم استفاده شوند. 

مدیر امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد قشم گفت: برنامه ریزی برای تولید گل و گیاه در قشم در سه نقطه صورت گرفته که عبارتند از باغ گیاهشناسی، باغ ایران زمین و مرکز نهالستان سیدم. همچنین قرار است بخشی از فعالیت ها با مشارکت بخش خصوصی عملیاتی شود و مذاکراتی برای رفع نیاز گیاهان تولیدی با شرکت آب و برق انجام شده است.

شورابی با اشاره به آماده کردن زیرساخت های باغ گیاهشناسی قشم جهت بهره برداری و بازدید عمومی، افزود: در مجموعه باغ گیاهشناسی بخش های مختلفی از جمله مزرعه کاکتوس، مزرعه آلوورا، مزرعه گیاهان زینتی و گیاهان دارویی وجود دارد که مشغول برنامه ریزی برای استفاده قشموندان و گردشگران از این مجموعه هستیم.

وی در پایان گفت: برای مصرف بهینه آب در این حوزه برای خرید و تهیه تجهیزات و لوازم مورد نیاز گلخانه ها و همینطور تغییر برخی ساختارها برنامه ریزی شده است.