رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان با اشاره به اینکه استان همدان از مهمترین قطب‌های بخش کشاورزی کشور است، از اشتغال 26 درصدی استان در بخش کشاورزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، منصور رضوانی جلال، رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان ضمن اشاره به اینکه ۲۶ درصداشتغال استان همدان را بخش کشاورزی بر عهده دارد، گفت: همزمان با هفته جهاد کشاورزی ۷۹ طرح با اعتباری افزون بر ۴۰۶ هزار و ۵۳۷ میلیون ریال احداث شده است.

 

اشتغال استان همدان در بخش کشاورزی

وی با بیان اینکه با بهره برداری از این طرح‌ها برای ۴۱۱ نفر اشتغال ایجاد شده است اظهار داشت: سالانه پنج میلیون تن محصولات کشاورزی در استان همدان تولید می‌شود که ۶۵۰ هزار تن در حوزه دام و طیور است.

رضوانی جلال خاطرنشان کرد: استان همدان ۴.۵ درصد محصولات کشاورزی کل کشور را تولید می‌کند که ۲۳ درصد از ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی استان نیز مربوط به این بخش می‌شود.

وی با بیان اینکه سهم استان همدان در ارزش افزوده بخش کشاورزی کشور ۳.۳ درصد است افزود: این استان یک هزار و ۹۵۰ هزار هکتار وسعت دارد که ۴۶ درصد آن منابع طبیعی، ۳۳ درصد آن در حوزه زراعت، ۳.۷ درصد در حوزه باغ‌ها و ۱۳.۱ درصد هم در بخش آیش است.

رضوانی جلال با بیان اینکه استان همدان از مهمترین قطب‌های بخش کشاورزی کشور است، گفت: ۱۱۷ هزار بهره بردار در بخش کشاورزی استان فعال است و ۲۶ درصد اشتغال استان را بخش کشاورزی بر عهده دارد.

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان ضمن اشاره به اینکه ۲۶ درصد اشتغال استان همدان را بخش کشاورزی بر عهده دارد، گفت: همزمان با هفته جهاد کشاورزی ۷۹ طرح با اعتباری افزون بر ۴۰۶ هزار و ۵۳۷ میلیون ریال احداث شده است.